Privacy Policy

koukos rodian houre rhodes greece
PRIVACY POLICY

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ
σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και τον κοινοτικό νόμο Ε.Ε. 2016/679 (27/4/2016)

Αγαπητό μέλος της ”KOUKOS MEMBER CARD”,

Για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας και εσείς να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις εξαργύρωσης των προνομίων χρήσης της κάρτας σας, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προστασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι επιθυμείτε και αποδέχεσθε να λαμβάνετε ενημερωτικά sms, email & internet για τους σκοπούς του προγράμματος ανταμοιβής –προνομίων –πόντων –Bonus και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ”KOUKOS MEMBER CARD”, που ήδη έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε εκ νέου, καθώς με την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής σας στο Πρόγραμμα ανταμοιβής –προνομίων –πόντων –Bonus η επεξεργασία των δεδομένων του μέλους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, παρέχοντας μας αυτοδίκαια την συναίνεσή σας σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και τον κοινοτικό νόμο Ε.Ε. 2016/679 (27/4/2016) για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος ανταμοιβής –προνομίων –πόντων –Bonus .

Άλλως (σε περίπτωση μη αποδοχής σας) και με βάση τη νέα νομοθεσία που θα διέπει τη σχέση μας από τις 25 Μαΐου 2018 και μετά, θα σταματήσετε να είστε εγγεγραμμένοι και να λαμβάνετε τις σχετικές ενημερώσεις και εξαργυρώσεις που αναφέρονται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας της ”KOUKOS MEMBER CARD”.

Σημειωτέον δε ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους (διαγραφής), καθώς και στην φορητότητα των προσωπικών δεδομένων τους βάσει του άρθρου 16,17 του κοινοτικού Ν. 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το σχετικό αίτημα γίνεται με αποστολή email από το μέλος προς το email της επιχείρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών διαγράφονται από την επιχείρηση, αν το μέλος δεν ενεργοποιήσει την εγγραφή του (activate) μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του ή δεν κάνει συναλλαγές για χρονικό διάστημα πάνω από δώδεκα (12) μήνες , ενώ στην συνέχεια τα δεδομένα των συναλλαγών του παραμένουν ανώνυμα για στατιστικούς λόγους.

Αγαπητό μέλος της ”KOUKOS MEMBER CARD”,
Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για την «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. και παίρνουμε πολύ σοβαρά την ευθύνη μας σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. 
Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να είμαστε διαφανείς όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τι κάνουμε με αυτές.
Για να ενσωματώσουμε τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία προστασίας δεδομένων και τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, σύντομα θα ενημερώσουμε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.

1)H κάρτα μέλους “KOUKOS MEMBER CARD” είναι πρόγραμμα ανταμοιβής που συνδέεται με την χρήση της σχετικής κάρτας μέλους εξασφαλίζοντας ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, παροχές και προνόμια που θα προσφέρει η επιχείρηση διαμονής και εστίασης με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «KOYKOS» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΦΟΥΡΝΟΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή και άλλες με τις οποίες η επιχείρηση «ΚΟΥΚΟS» θα συνεργάζεται.
Οι κάτοχοι της κάρτας αποτελούν τα μέλη του “KOUKOS MEMBER CARD”.

2)Ως μέλος του “KOUKOS MEMBER CARD” και κάτοχος –δικαιούχος της “KOUKOS MEMBER CARD” μπορεί να γίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου μέλους για εγγραφή του γίνει δεκτή από την εταιρεία, η εγγραφή μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας.

3) Η κάρτα μέλους “KOUKOS MEMBER CARD” είναι προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο και παρέχει στον κάτοχο-δικαιούχο τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα. Ο κάτοχος, αμέσως μόλις λάβει την κάρτα του, πρέπει να θέσει την υπογραφή του στον ανάλογο χώρο της κάρτας. Οφείλει δε να την φυλάσσει και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση.

4) Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος – μέλος, με την εμφάνισή της , δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα.

5) Το μέλος οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως και εγγράφως στα γραφεία της εταιρείας και του KOUKOS MEMBER CARD κάθε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης μέλους, διαφορετικά η εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας ή διακοπής της επικοινωνίας.

6) Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. » και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει αμέσως μόλις του ζητηθεί. Δεν επιτρέπεται στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μπορεί όμως ο ίδιος να την χρησιμοποιεί για απεριόριστο αριθμό ατόμων.

7) Εγγραφή Μέλους: α) Η εγγραφή των μελών στο “KOUKOS MEMBER CARD ” είναι δωρεάν, β) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους ,γ)Εφόσον η αίτηση υποψήφιου μέλους για εγγραφή του γίνει δεκτή από την εταιρεία, η εγγραφή μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας, δ) Η αίτηση εγγραφής μπορεί να συμπληρωθεί είτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. » ή μέσω της διαδικτυακής πύλης της εταιρείας και στην ιστοσελίδας της WWW.KOUKOSRODOS.COM ή μέσω της APP εφαρμογής για να κάνουν την εγγραφή τους online, ε) Η κάρτα ενεργοποιείται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής από το website ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
ε.1 Στην ιστοσελίδα της εταιρίας WWW.KOUKOSRODOS.COM μπαίνουν στην ενότητα KOUKOS MEMBER CARD στο LOG IN.
ε.2 Στο LOG IN εισάγουν τον 16ψήφιο αριθμό της κάρτας μέλους, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας και το email τους ή τον αριθμό του κινητού τους. Άμεσα λαμβάνουν ένα προσωρινό password στο email τους ή μέσω sms στο κινητό τους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του LOG IN.
ε.3 Στο LOG IN εισάγουν τον ???16ψήφιο κωδικό της κάρτας τους καθώς και το προσωρινό τους password. Στην συνέχεια θα τους ζητηθεί να αλλάξουν το password τους για λόγους ασφαλείας. Μπαίνουν στην φόρμα εγγραφής.
ε.4 Συμπληρώνουν την φόρμα εγγραφής και αυτόματα ενεργοποιείται η κάρτα τους.
ε.5 Μέσα σε 24 ώρες λαμβάνουν ένα email επιτυχούς εγγραφής.
ε.6 Αν είναι ήδη μέλος του “ KOUKOS MEMBER CARD”: Ακολουθούν τα βήματα ε.2. & ε.3 και άμεσα μπαίνουν στην καρτέλα μέλους για παρακολούθηση «προνομίων-bonus» ή για να ενημερώσουν τα στοιχεία τους αν χρειάζεται.
στ)Η εγγραφή δεν απαιτεί την πραγματοποίηση διανυκτερεύσεων ή καταναλώσεων στις εγκαταστάσεις-τμήματα της επιχείρησης , ζ) Η εγγραφή μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της διαμονής του μέλους έτσι ώστε να προσμετρηθούν τα «προνόμια-bonus” της συγκεκριμένης διαμονής, η) Εάν κάποιος πελάτης γευματίζει ή προβαίνει σε κάθε είδους κατανάλωση ή αγορές από τις εγκαταστάσεις-τμήματα της επιχείρησης μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να ζητήσει να προσμετρηθούν τα «προνόμια-bonus» του συγκεκριμένου γεύματος ή κατανάλωσης ή αγοράς κ.λ.π, θ) Τα μέλη θα παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους άμεσα κατά την εγγραφή τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή θα λαμβάνουν ταχυδρομικώς αυτήν στην διεύθυνση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους.

8) Πρόγραμμα Ανταμοιβής-Προνόμια-Παροχές Κάρτας: α) Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταμοιβής “KOUKOS MEMBER CARD” , κάθε φορά που ο κάτοχος της κάρτας τη χρησιμοποιεί, συγκεντρώνει «ΠΡΟΝΟΜΙΑ-BONUS ΣΕ ΕΥΡΩ» που του προσφέρονται βάσει συγκεκριμένου συστήματος επιβράβευσης,
β) Τα μέλη που κάνουν χρήση της κάρτας τους σαν μεμονωμένοι ή εταιρικοί πελάτες λαμβάνουν «ΠΡΟΝΟΜΙΑ-BONUS ΣΕ ΕΥΡΩ» επί της εκάστοτε καταναλώσεως στα επισιτιστικά τμήματα και διαμονής της επιχείρησης που θα αντιστοιχεί κάθε φορά , σε ποσοστό έκπτωσης , όπως αυτή (δηλ. η έκπτωση) θα καθορίζεται και θα γνωστοποιείται στα μέλη κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα σε εμφανές σημείο μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στην ηλεκτρονική της διεύθυνση WWW.KOUKOSRODOS.COM , στο email τους ή μέσω sms στο κινητό τους,γ)Τα μέλη δεν κερδίζουν «προνόμια-bonus» όταν κάνουν χρήση των δωρεάν διανυκτερεύσεων που «εξαργυρώνουν» μέσω της χρήσης της κάρτας μέλους, δ)Τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να κερδίσουν πόντους για διαμονές που είχαν πραγματοποιήσει πριν εγγραφούν στο Club, ε) Εφόσον το μέλος προβεί σε κράτηση κατά την ίδια χρονική περίοδο έως και δύο (2) δωματίων και εξοφλήσει το συνολικό κόστος διαμονής για όλα τα δωμάτια, τότε θα χορηγηθεί στην κάρτα του η εκάστοτε έκπτωση που θα αντιστοιχεί στο σύνολο της δαπάνης. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος διαμονής προκύπτει από την κράτηση περισσότερων από δύο(2) δωματίων κατά την ίδια χρονική περίοδο, τότε θα χορηγηθεί στο λογαριασμό του μέλους η έκπτωση από τις δύο (2) υψηλότερες δαπάνες, στ) Τα μέλη δεν μπορούν να μεταφέρουν ή να «αγοράσουν» «προνόμια» της κάρτας μέλους «προνομίων –bonus» με χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγής, ζ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των «προνομίων-bonus» είναι η χρήση της κάρτας πριν από την έκδοση του λογαριασμού, η) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και προκειμένου να καταχωρούνται τα «προνόμια-bonus» στην κάρτα, τα μέλη οφείλουν να παραδίδουν την κάρτα τους και να ζητούν την καταχώριση των «προνομίων-bonus», πριν την έκδοση του λογαριασμού, θ) Δεν προσμετρείται καμία κατανάλωση σε μέλη, τα οποία δεν έκαναν σαφές πριν από την έκδοση της απόδειξης ή του τιμολογίου ότι είναι μέλη της “KOUKOS MEMBER CARD” . Σε περίπτωση που οι πόντοι αποκτηθούν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους παραπάνω όρους, η εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση, ι) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τα μέλη που δεν έχουν κάνει χρήση της κάρτας τους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών .Τότε αυτόματα ακυρώνεται και μηδενίζεται το υπόλοιπό της, κ) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέσω Internet και δεν έχουν ενεργοποιήσει την εγγραφή τους (activate) μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών

9) «Εξαργύρωση προνομίων – bonus»: α) Τα μέλη της “KOUKOS MEMBER CARD” μπορούν να «εξαργυρώνουν» τα «προνόμια-bonus» που έχουν συλλέξει , σε δωρεάν διανυκτερεύσεις, δωρεάν γεύματα, και σε οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση εντός των τμημάτων της επιχείρησης , β) Οι δωρεάν διανυκτερεύσεις , τα δωρεάν γεύματα κ.λ.π. θα χορηγούνται στα μέλη, μετά από συνεννόηση με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Όσον αφορά στις δωρεάν διανυκτερεύσεις , θα εξαρτώνται πάντα από την διαθεσιμότητα των καταλυμάτων που συμμετέχουν στον πίνακα «εξαργύρωσης» εκείνη την περίοδο, γ) Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί «εξαργύρωση» διαμονής σε περίπτωση που το ξενοδοχείο-Παραδοσιακό Κατάλυμα έχει πληρότητα άνω του 80%, δ) Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την χορήγηση δωρεάν διανυκτερεύσεων όταν το κρίνει σκόπιμο (Black out nights) π.χ. : περιόδους συνεδρίων, μεγάλων εκθέσεων, από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου , την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς επίσης επίσημες αργίες, τριήμερα κ.ά. ε) Ο αριθμός των «προνομίων-bonus» που αφαιρούνται για κάθε διανυκτέρευση, γεύματος κ.λ.π είναι ανάλογος με τους εκάστοτε ισχύοντες καταλόγους της επιχείρησης, στ) Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα αναβάθμισης των δωματίων που τους παρέχονται για δωρεάν διανυκτερεύσεις, παρά μόνο μετά από απευθείας συμφωνία με την υποδοχή του ξενοδοχείου, ζ) Τα μέλη της “KOUKOS MEMBER CARD” που επιθυμούν να μείνουν στο ξενοδοχείο περισσότερες ημέρες από τις δωρεάν διανυκτερεύσεις που τους παρέχει η εταιρεία με βάση τα «προνόμια –bonus» θα πρέπει να έρχονται σε απευθείας συμφωνία κράτησης με την εταιρεία, η) Για την πραγματοποίηση διαμονής ή γεύματος κ.λ.π που θα αφορά «εξαργύρωση» των «προνομίων –bonus» από την εταιρεία, το μέλος είναι υποχρεωμένο να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί από τους υπευθύνους της επιχείρησης , θ) Σε περίπτωση που το μέλος, ενώ έχει ζητήσει την «εξαργύρωση» των «προνομίων-bonus» και έχει ήδη κλειστεί η δωρεάν διαμονή ή δωρεά παροχή γεύματος κ.λ.π. και δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί απροειδοποίητα μετά και την παρέλευση μισής ώρας, ήτοι τριάντα (0,30) λεπτών της ώρας, από την συμφωνηθείσα ώρα προσέλευσης, τότε του αφαιρούνται αυτόματα τα αντίστοιχα «προνόμια-bonus» της πρώτης διανυκτέρευσης ή του δωρεάν γεύματος από τον λογαριασμό του, και η εταιρεία δεν έχει ουδεμία υποχρέωση «εξαργύρωσης» λόγω υπαιτιότητας του μέλους, ι) Το μέλος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταφέρει τις ημέρες που έχει ζητήσει για «εξαργύρωση», εφόσον ενημερώσει την εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα άφιξής του . Στην περίπτωση αυτή το μέλος δεν χάνει τα «προνόμια-bonus» της πρώτης διανυκτέρευσης, γεύματος κ.λ.π., κ) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση «εξαργύρωσης» για όποιο αριθμό δωματίων επιθυμούν και μπορούν να εξαργυρώσουν βάσει των «προνομίων-bonus» που διαθέτουν χωρίς περιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη το υπό 9.δ ανωτέρω,

10) Εταιρικά μέλη λογίζονται όσοι φιλοξενούμενοι πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω της εταιρίας στην οποία εργάζονται και οι κρατήσεις, λογαριασμοί τους εξοφλούνται από την παραπάνω εταιρία. Σε ανάλογη περίπτωση, τα «προνόμια-bonus» προσμετρούνται στο όνομα του κατόχου της κάρτας. Προϋπόθεση είναι η τιμολόγηση να γίνεται είτε στο όνομα του κατόχου της κάρτας , είτε στην επωνυμία της εταιρείας, όπου ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να εμφανίζεται ως φυσικό πρόσωπο.

11) H εταιρεία θα επικοινωνεί τακτικά με τα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) ή μέσω SMS ή μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) ή μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω ΜΜΕ (εφημερίδες, κλπ), ή με όποιον άλλο τρόπο θεωρεί ενδεδειγμένο για την κάθε περίπτωση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα μέλη της για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και γενικότερα για όποια εταιρεία συμμετέχει με οιονδήποτε τρόπο σε επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και των τυχών συνεργαζόμενων ξενοδοχείων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο.

12) Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε όρου, η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης WWW.KOUKOSRODOS.COM .

13) Τα μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στην εταιρεία γραπτώς μέσω e mail η τηλεφωνικώς αίτηση «εξαργύρωσης», τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία διαμονής κ.λ.π.

14) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα ανταμοιβής «προνομίων – bonus» που συνδέεται με την χρήση της σχετικής κάρτας μέλους , τις ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, παροχές και προνόμια , οποτεδήποτε, κατόπιν ενημέρωσης των μελών του μέσω email ή sms ή του internet site της εταιρείας.

15) Τα «προνόμια» των μελών θα παρέχονται μόνο στον κάτοχο, μετά από την επίδειξη της κάρτας και οποιουδήποτε απαραίτητου στοιχείου προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί από τους υπευθύνους της επιχείρησης .

16) Η εταιρεία δύναται να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος θίξει ή παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους που διέπουν τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της κάρτας, διαγράφοντας τα «προνόμια-bonus» του και μην έχοντας καμία άλλη υποχρέωση έναντι αυτού.

17) Τα «προνόμια-bonus» των μελών θα εμφανίζονται στην μερίδα του (profile), άμεσα μετά την πληρωμή της εκάστοτε πραγματοποιούμενης κατανάλωσης στα τμήματα της επιχείρησης.Τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται για τον αριθμό των «προνομίων –bonus» από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας WWW.KOUKOSRODOS.COM, όπου έχουν πρόσβαση με τη χρήση αυστηρά προσωπικού κωδικού στη βάση δεδομένων που φυλάσσεται στον κεντρικό server, ή τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.

18) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να αλλάξει οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους, ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη της με τον τρόπο που η εταιρεία κρίνει πρόσφορο.Καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις διαδικασίες του KOUKOS MEMBER CARDκαθώς και να προβεί σε τροποποίηση των όρων ανταμοιβής ή ακόμα και την διακοπή λειτουργίας του KOUKOS MEMBER CARD.

19) Το μέλος συμφωνεί και αποδέχεται με την υπογραφή του στην αίτηση ότι: α) Η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες”, θα διατηρούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται αρχείο προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης τους με τους πελάτες τους και την παροχή ειδικών προνομίων σε αυτούς, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ τους, καθώς επίσης και για γενικότερους σκοπούς marketing και για σκοπούς προώθησης προϊόντων και τουριστικών, ταξιδιωτικών, ξενοδοχειακών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, ρητώς αποκλειόμενης οποιασδήποτε εμπορίας προσωπικών δεδομένων ή άλλης χρήσης , β)Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η αλλαγή του σκοπού επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων των μελών, τότε τα μέλη (υποκείμενα) θα πρέπει να ενημερώνονται από την εταιρεία, γ)Η εταιρεία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατά νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων των κατόχων της κάρτας, δ) Ο/Η κάτοχος αυτής της κάρτας μέλους συναινεί στην ως άνω συγκέντρωση και διαχείριση των στοιχείων του /της και παρέχει στην «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.» και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες” το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα ως άνω στοιχεία για μελλοντική ενημέρωση του μέλους σχετικά με εμπορικές, προωθητικές και άλλες ενέργειες marketihg που αφορούν το KOUKOS MEMBER CARD και τις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες. Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα, όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του, να επιστρέψει την κάρτα του στην εταιρεία και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, είναι αυτονόητο , ότι θα ακυρώνονται όλα τα «προνόμια-Bonus» που τυχόν έχουν συγκεντρωθεί στην κάρτα του μέλους που ζητά την διαγραφή του από το KOUKOS MEMBER CARDκαι δεν έχουν έως τη στιγμή ακύρωσης της κάρτας «εξαργυρωθεί».

20) Κάθε μέλος του ” KOUKOS MEMBER CARD” οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα του αριθμού των «προνομίων –bonus» του μέσω του διαδικτύου ή τηλεφώνου. Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που θα συνεργάζονται με αυτήν, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία ή αποζημίωση του. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το «προνόμιο-bonus» με κάποιο άλλο ισάξιο.

21) Τα μέλη του ” KOUKOS MEMBER CARD” μπορούν αν το επιθυμούν να δηλώνουν μέρος των συνηθειών τους οι οποίες είναι σχετικές αποκλειστικά και μόνο με την διαμονή τους σε ξενοδοχεία και τις εν γένει δραστηριότητες της εταιρείας , ώστε η εταιρεία να έχει την σχετική πληροφόρηση και όπου κρίνεται εφικτό να έχει τη δυνατότητα να παρέχει στα μέλη του τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

22) Το μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως και εγγράφως την εταιρεία σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, απομαγνητισθεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη, ευθυνόμενο (το μέλος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Τα «προνόμια-bonus” που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή το μέλος μεταφέρονται αυτομάτως στην καινούρια του κάρτα.

23)Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος λόγω παραγόντων μη οφειλομένων σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, π.χ. διακοπή ρεύματος ή πρόβλημα στη γραμμή του internet, που καθιστούν αδύνατη την ηλεκτρονική «πίστωση» της κάρτας μέλους με τα εκάστοτε ανακοινωθέντα «προνόμια-bonus» που αντιστοιχούν στον λογαριασμό του εκείνης της ημέρας, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «KOYKOS» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες θα απαλλάσσονται της ευθύνης τους για το περιστατικό αυτό, το οποίο θα θεωρείται γεγονός ανωτέρας βίας και δε θα δημιουργεί περαιτέρω υποχρεώσεις για την εταιρεία ή και για τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.